Удостоверявания извън кантората

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, Легис център Удостоверяване извън кантората

Основна информация

Нотариалните актове, които подлежат на вписване се издават само в кантората на Нотариуса и в работно време.

Всички други нотариални действия могат да се извършват и вън от кантората и в неработно време, когато уважителни причини пречат за явяването на лицата в нотариалната кантора или налагат незабавно извършване на нотариалното действие, като в тези случаи Нотариусът посещава лицата на адрес. Услугата се извършва само на територията на град Пловдив , след предварително записване на дата и час за посещение.

За действие извън нотариалната кантора върху съответната нотариална такса се заплащат допълнително 25 %, а когато се извършват и в неработно време се заплаща допълнително 25 % върху нотариалната такса.